Oproep en mededelingen barmedewerker(st)ers

vrijwilliggezochtHet is nog niet zo lang geleden dat het vorige seizoen is afgelopen, maar toch is het zo dat over een aantal weken het nieuwe seizoen al weer begint. Dit betekent dat het clubhuis ook weer open zal gaan. Om het clubhuis open te kunnen houden zijn veel vrijwilligers nodig.

We hebben gelukkig barmedewerk(st)ers, maar wel te weinig. Daarom doen we weer een oproep aan de leden om je op te geven als barmedewerk(st)er. Wij hebben u als barmede-werk(st)er hard nodig, dus geef u spontaan op bij één van de barcommissieleden.

 

Op vrijdag 7 september 2018 (aanvangstijd 20.00 uur) zal voor alle barmedewerk(st)ers een bijeenkomst in het clubhuis worden gehouden, waarbij o.a. de barregels en het gebruik van de kassa nog eens goed zullen worden doorgenomen. Uiteraard wordt voor een hapje en een drankje gezorgd. De barmedewerk(st)ers krijgen te zijner tijd per mail bericht over het volledige programma van deze bijeenkomst.

 

Ook degenen die echt serieus bardiensten willen gaan draaien, zijn natuurlijk van harte welkom op de bijeenkomst van vrijdag 7 september 2018.

Tenslotte merken we nog op dat dit nieuwe seizoen ook elftallen verplicht zijn om bardiensten te gaan draaien na afloop van hun wedstrijden of bij activiteiten. De leider van het elftal zal tijdig worden ingelicht wanneer zijn elftal is ingedeeld om bardienst te draaien.

 

De barcommissie,

Sandra Nossent (06-42742857)
Ethel Beijer (06-13542335)
Dorith Franssen (06-23085534)
Hans Coebergh (06-12235800)
Hendri Regterschot (06-41686688)