Uitnodiging ledenvergadering club van 100

Beste leden van de “Club van 100”,

 

Bij deze nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de “Club van 100” op:

Donderdag 14 maart 2019
Aanvang: 19.30 uur
Clubhuis Columbia

 

Zoals in de statuten is vastgelegd, behoort een Algemene ledenvergadering tot een van de verplichtingen van de “club van 100”. Minstens een keer per jaar worden de leden in de gelegenheid gesteld om de commissieleden het bekende hemd van het lijf te vragen en dient het bestuur van de “club van 100” verantwoording af te leggen aan de leden. Ook kunt u voor de vergadering uw eigen bestedingsdoel inbrengen, waarna stemming bepaald of uw doel gehonoreerd wordt.

 

De agenda ziet er als volgt uit:

  • 1. Opening en Notulen jaarvergadering 8 maart 2019
  • 2. Algemene Zaken
  • 3. Financieel Overzicht
  • 4. Bestedingsdoel 2018-2019
  • 5. Rondvraag
  • 6. Afsluiting

Wij rekenen op uw komst………………………..

Doelstelling “club van 100”:

Het leveren van een bijdrage aan het optimaliseren van de faciliteiten binnen de voetbalvereniging A.V.V. Columbia. Dit door middel van financiële injecties of tastbare zaken. De vorm van besteden wordt tijdens de jaarlijkse ledenvergadering besloten, door middel van een 2/3 meerderheid aan stemmen.

 

Wilt u lid worden van de “club van 100”, kijkt u dan eens op de site van www.avvcolumbia.nl en klik dan bij sponsoring op de club van honderd. Hierop kunt u zien welke bestedingsdoelen er reeds zijn gerealiseerd en kunt u zich tevens aanmelden als lid van de “club van 100”. Uiteraard is het ook mogelijk om een van de commissieleden te benaderen.

 

De commissie van de “Club van 100”

(Jeff Pleket, Paul van Vliet, Fred Bolsenbroek, Herman van Gerrevink, Ronald Klement)