Scheidsrechters inhuren….??

zonderscheidsNog steeds één van de meest aanhoudende knelpunten in het opvullen van vacatures binnen de vereniging. Scheidsrechters!! En dan in het bijzonder het fluiten bij de oudere jeugdteams. Tot nu toe lukt het ook nog niet om bij de seniorenselecties het enthousiasme aan te wakkeren om af en toe een wedstrijd te fluiten. En zeg nou zelf 1 of 2 keer in een heel jaar……dat zou met elkaar toch moeten lukken?!

 

Op dit moment is het jeugdbestuur aan het onderzoeken of er na de winterstop scheidsrechters van buiten kunnen worden “ingehuurd”. Als dit al zou lukken, moet je toch al snel denken aan een kostenpost van minimaal € 50 per wedstrijd; een niet begrote kostenpost!

 

Omdat in de laatste ledenvergadering is besloten dat elk Columbia-lid (of ouder van jeugdlid) jaarlijks enkele uren vrijwilligerswerk dient te verrichten, gaan we nogmaals kijken of er bij de seniorenvoetballers mogelijkheden zijn om dit knelpunt aan te pakken. Op korte termijn worden de diverse leiders / trainers door de voorzitter uitgenodigd om te praten over een op te zetten “senioren-spelersraad”. Hier zou dan ook dit knelpunt aan de orde moeten komen. Op dit moment wordt onder andere gedacht aan het opstellen van een “jaarrooster” waarin alle seniorenvoetballers (zonder andere vrijwilligerstaken) 1 of 2 keer per jaar een wedstrijd dienen te fluiten. Uiteraard moet dan ook nagedacht worden over de begeleiding, ondersteuning, en dergelijke van deze “nieuwe” scheidsrechters (arbitragebeleid in het algemeen).

 

Heb je op voorhand al een mogelijke oplossing voor dit knelpunt? Meld je a.u.b. bij het bestuur.

 

Wordt vervolgd.

Het bestuur