Bestuur in gesprek met de leden

GESPREKHet bestuur wil vaker met de leden van gedachten wisselen over belangrijke thema's. Daarom is er op donderdag 8 februari aanstaande om 19:30 de eerste thema avond georganiseerd. Wij als bestuur vinden het belangrijk om in gesprek te zijn met de leden over belangrijke onderwerpen die er spelen in onze vereniging. Aanmelden niet nodig.

 

Komt allen.

 

Thema's die deze avond op de agenda zullen staan:

    1. 1. samenwerking bestuur & jeugdbestuur
    2. 2. ontwikkelingen sporthal
    3. 3. kledingplan
    4. 4. ....

 

Natuurlijk kunnen er vragen worden gesteld aan en discussie gevoerd worden met het bestuur over deze of andere onderwerpen. De inschatting is dat deze eerste thema avond ongeveer tot 20:30 duurt, waarna de discussie tijdens de clubavond kan worden voortgezet.

 

namens het bestuur,

Eddie Zeën