Commissie Financiën

Henk Thanhauser Penningmeester 06-22570285
Hendri Regterschot Bestuurslid Clubhuiszaken 06-41686688
Paul van Vliet Penningmeester Commissie Sponsoring 055-5429366