Belangrijke mededeling en uitnodiging van het bestuur

Beste leden,
 
Al geruime tijd wordt gesproken over samenwerking tussen voetbal- en sportverenigingen. De KNVB stimuleert het, lokale overheden stimuleren het én ook binnen onze verenigingen zijn de plannen de laatste jaren meerdere keren aan de orde gekomen.
 
De besturen van A.V.V. Columbia en A.S.V. Apeldoornse Boys hebben de afgelopen maanden over die samenwerking gesproken en zijn van mening dat nu het moment is gekomen voor vergaande stappen om het te realiseren. We zijn van mening dat samenwerking tussen onze verenigingen, met wortels en verbondenheid in Apeldoorn Zuid, in het belang is voor de kwaliteit én het plezier van het voetbal. Zeker met de jeugd willen we zo snel mogelijk aan de slag zodat zij aan onze verenigingen verbonden blijven en zodat, ook op recreatief gebied, teams gelijkwaardig kunnen spelen. Dat verhoogt het plezier en de talenten kunnen we op die manier binden.
 
Naast het voetbal speelt ook een belangrijke rol dat beide besturen van mening zijn dat voor een toekomstbestendige- en vitale vereniging een leden aantal van boven de 1000 wenselijk is. Een samengaan van onze verenigingen houdt in dat we dat ruimschoots zullen halen en dat biedt de mogelijkheid om binnen Apeldoorn en omstreken een amateur vereniging te vormen die structureel mee kan in de hogere klassen van het amateurvoetbal. Zowel bij de jeugd, als bij de senioren. Naast het voetbal willen we ook werken aan een vereniging die in Apeldoorn Zuid voor meer staat dan alleen voetbal. Een hechte verbondenheid met buurt en wijk staan we voor net zoals dat nu door beide clubs gebeurd. Gezelligheid en saamhorigheid zijn kernwaarden die we behouden.
 
De plannen en overwegingen lichten we voor leden van Columbia en de Boys graag toe op een informatieve ledenbijeenkomst op dinsdag 28 april. Dat zal op hetzelfde tijdstip gebeuren. Dus één bij Columbia en één bij de Boys. Op maandag 1 juni 2015 zullen beide verenigingen gezamenlijk een informatie bijeenkomst organiseren in de grote zaal bij de Felua-groep. Hierbij zullen beide besturen zich voorstellen en een update geven van de plannen. Vervolgens zullen de beide besturen op donderdag 18 juni 2015 de plannen voorleggen voor besluitvorming aan de beide ledenvergaderingen. Het beoogde samenwerkingsverband start met ingang van het seizoen 2015/2016. Vervolgens zal de samenwerking elk seizoen intensiveren zodat omstreeks 2020 de fusie gerealiseerd is en Apeldoorn Zuid beschikt over een vitale en sterke voetbalclub.
 
Namens het bestuur,
Van harte welkom!