Indelingen jeugdteams seizoen 2017-2018

De indelingen zijn VOORLOPIG.

Gezien de mogelijkheid van aan- en afmeldingen kunnen er de komende maanden nog wijzigingen plaatsvinden. Er is uitgegaan van een actuele stand van zaken waarbij rekening is gehouden met spelers die (mondeling) hebben aangegeven te stoppen met voetballen.

Ondanks het feit dat formeel nog een opzegging bij de ledenadministratie is binnengekomen zijn deze spelers NIET meegenomen in deze voorlopige indeling.